top of page

ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਐਕਸੈਸ ਐਬਿਲਟੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ

ਐਕਸੈਸ ਐਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ, ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ. 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ axessability@iinet.net.au 'ਤੇ ਜਾਂ POBox 1243, Mountain Gate, Vic, 3156 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ axessability@iinet.net.au 'ਤੇ, ਜਾਂ POBox 1243, Mountain Gate, Vic, 3156 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੌਗ.  ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, Axess ਯੋਗਤਾ will_cc781905-5cde-3194-3194-3194-bb3b-3194-3194-3194-5cde-3194-3194-358d_3194-3194-5cde-358d ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

bottom of page